Sidan innehåller annonslänkar

Bosch Unlimited 8 BCS8225POW

Hög kvalitet Hög kvalitet
Pressade priser Pressade priser
Brett utbud och sortiment Brett utbud

Produktinformation

Sladdlö;s dammsugare Bosch Unlimited 8 BCS8225POW Extremt stark - precis som en vanlig dammsugareBoschsladdlö;sa dammsugareUnlimited Serie 8 BCS8225POW ä;r inte bara flexibel och enkel att manö;vrera, utan också; extremt stark. Tack vare det nya och fö;rbä;ttrade batteriet, motorn och munstycket, ä;r denna dammsugare lika kraftfull som en vanlig dammsugare med sladd.

Du kan nu dammsuga ditt hem med frihet och flexibilitet utan att offra styrka och prestanda. Integrerad LED-belysning ger imponerande resultatFö;r att få; ett effektivt och dammfritt hem ä;r det viktigt att se all smuts och damm.

Dä;rfö;r har munstycket iBCS8225POW integrerad LED-belysning, som gö;r det enklare att upptä;cka och suga upp damm i svå;rå;tkomliga områ;den och ger imponerande resultat. Med LED-belysningen kan du vara sä;ker på; att du inte missar nå;gon smuts och att ditt hem blir ordentligt rent.

Denna funktion gö;r det också; lä;ttare att se och rengö;ra områ;den som annars skulle vara svå;ra att se med blotta ö;gat. Flexibla effektlä;gen ECO, AUTO och TURBODammsugaren har tre olika effektlä;gen ECO, AUTO och TURBO.

ECO-lä;get ä;r fö;r lä;ttare dammsugningar och maximerar driftstiden. AUTO-lä;get justerar kraften automatiskt beroende på; golvmaterialet.

TURBO-lä;get ger hö;gsta effekten fö;r bä;sta mö;jliga resultat och ä;r lika stark som en vanlig dammsugare med sladd. Bosch Parkettmunstyckefö;r kä;nsliga golvI vissa delar av ditt hem ä;r golven mer kä;nsliga, som till exempel parkettgolv eller klinkers som lä;tt kan repas.

Fö;r att skydda dessa ytor har dammsugaren Bosch Parkettmunstycke med LED-belysning som skonsamt men effektivt rengö;r dina golv. Flexibel fö;rlä;ngningsslang – nå; svå;rå;tkomliga platser enkeltDammsugaren har en flexibel fö;rlä;ngningsslang som gö;r det mö;jligt fö;r dig att nå; svå;rå;tkomliga platser som vanligtvis ä;r svå;ra att komma å;t, som hö;rn, lampor, bilen, bå;ten eller liknande.

Slangen har en elektronisk koppling som gö;r det mö;jligt fö;r dig att fä;sta andra tillbehö;r lä;ngst fram på; slangen, som exempelvis Mini Turbo-munstycket eller andra tillbehö;r, fö;r att anpassa dammsugningen efter dina behov. Effektiv dammsugning med Bosch 5,0 Ah batteriBosch 5,0 Ah batteri ä;r utformat fö;r att hjä;lpa dig få; ett dammfritt hem.

Det innehå;ller 66 % mer energi frå;n 10 stycken lithium-ion celler, vilket konstant fö;rsä;krar bä;sta mö;jliga prestanda. Detta ger dig lä;ngre dammsugningstid och kraftfullare sugkraft så; att du kan rengö;ra ditt hem mer effektivt.

Med detta batteri kan du dammsuga ditt hem utan att oroa dig fö;r att det ska ta slut. Dammsug hela ditt hus med utbytbara batterier - 2 Power For All Alliance-batterier ingå;rDammsugning av hela huset kan vara tidskrä;vande och krä;va mycket kraft.

Men med dammsugarens utbytbara batterier kan du ladda ett batteri samtidigt som du dammsuger med det andra. Tack vare detta kan du dammsuga hela ditt hus utan att behö;va oroa dig fö;r att batteriet ska ta slut.

2 utbytbara Power For All Alliance-batterier ingå;r i paketet, så; du kan bö;rja dammsuga direkt utan att behö;va kö;pa extra batterier. Snabbladdaren laddar batteriet 7x snabbareDammsugaren har en snabbladdare som gö;r att du kan ladda batteriet 7x snabbare ä;n laddningen sker i dockningsstationen.

Detta sparar tid och du behö;ver inte vä;nta på; att batteriet ska laddas. Snabbladdaren ger dig mö;jlighet att dammsuga omedelbart utan att behö;va vä;nta på; att batteriet ska laddas upp.

Effektiv dammsugning med borstfri TurboSpin motorDammsugaren har en borstfri TurboSpin-motor som ä;r utvecklad och tillverkad i Tyskland och ger imponerande resultat varje gå;ng. En trefas synkroniserad digital motor som ä;r hö;geffektiv, 32 % lä;ttare och 57 % snabbare – upp till 86.000 rpm.

Detta ger lä;tt hantering och imponerande resultat varje gå;ng, utan kompromisser. Med den hä;r motorn kan du vara sä;ker på; att få; en effektiv dammsugning med enkel hantering.

Enkel mö;beldammsugning med motordrivet Mini Power-munstyckeDet kan ta lå;ng tid att dammsuga mö;bler eftersom dessa ytor ä;r svå;ra att nå; och komma å;t. Men dammsugaren har ett extra munstycke, Mini Power-munstycket, som ä;r motordrivet och gö;r det mycket snabbare och enklare att rengö;ra dessa ytor.

Med detta munstycke kan du effektivt och snabbt stä;da dina mö;bler och se till att ditt hem ä;r rent och fritt frå;n damm. Flexibilitet och enkel anvä;ndning med 180° roterande munstycke och ergonomiskt handtagDammsugaren har fö;rbä;ttrade leder mellan rö;r och munstycke, vilket gö;r att munstycket kan rotera 180°.

Detta ger mer flexibilitet och gö;r det mö;jligt att nå; svå;rå;tkomliga platser som vanligtvis ä;r svå;ra att nå;. Dammsugaren har också; ett ergonomiskt handtag och en knapp som inte behö;ver tryckas in hela tiden, allt fö;r att gö;ra anvä;ndningen enkel fö;r dig.

Dessa funktioner gö;r det mö;jligt fö;r dig att enkelt och effektivt rengö;ra ditt hem utan att ansträ;nga din hand eller arm. Dammsug små; utrymmen med tangentbords- och lå;dtillbehö;retTangentbords- och lå;dtillbehö;ret ä;r ett anvä;ndbart tillbehö;r fö;r att dammsuga lå;dor och svå;rå;tkomliga utrymmen utan att oroa dig fö;r att dammsuga upp små;saker som mynt, pä;rlor eller liknande.

Tillbehö;ret dammsuger genom små; flexibla rö;r som fö;rhindrar alla små;saker frå;n att dammsugas upp. LED-belysningen gö;r det ä;ven lä;ttare att se i svå;rå;tkomliga utrymmen.

Detta tillbehö;r gö;r det enkelt att dammsuga små; utrymmen och få; ett rent och snyggt hem utan oro fö;r att fö;rlora små;saker. Rengö;r bilen enkelt med smarta tillbehö;r och sladdlö;s manö;vreringInne i bilen finns må;nga utrymmen som ä;r svå;ra att nå;, som mellan stolarna, runt vä;xelspaken och liknande.

Men med dammsugarens smarta tillbehö;r kan du enkelt nå; dessa svå;rå;tkomliga platser och få; en ren bil. Dammsugaren ä;r sladdlö;s och enkel att manö;vrera, vilket gö;r det till en perfekt dammsugare fö;r bilen.

Tack vare dammsugarens flexibilitet och smidighet kan du lä;tt rengö;ra bilen och få; ett rent och frä;scht fordon. Tö;m dammbehå;llaren enkelt och dammfritt och rengö;r filtret utan att tvä;tta detTö;mma dammbehå;llaren kan vara en smutsig uppgift, men med dammsugarens nya funktion kan du gö;ra det utan att det blir ett stort moln av damm.

Du kan ä;ven rengö;ra filtret utan att behö;va tvä;tta det. Fö;r att tö;mma dammbehå;llaren, tar du bara bort den, vrider det rö;da hjulet och tö;mmer direkt i sopkorgen.

Detta gö;r det enkelt att hå;lla dammsugaren ren och frä;sch utan att behö;va oroa dig fö;r dammiga utslä;pp. Effektiv luftrensning med Cartridge Filter SystemMed det innovativa Cartridge Filter Systemet sä;kerstä;lls en effektiv rening av luften.

Genom att filtrera luften tre gå;nger, nå;s en imponerande filtreringsgrad på; 99,99 %. Detta minskar mä;ngden damm i luften och ger en renare inomhusmiljö;. .

Inspiration

Här kan du fördjupa dig i en mängd olika ämnen, från nyheter och trender till tips och råd inom en rad olika områden. Vårt mål är att erbjuda högkvalitativt innehåll som inspirerar, informerar och utbildar våra läsare. Läs vidare för att upptäcka spännande ämnen och få inspirationen till att vidga era vyer.

Klicka här för mer inspiration

© Matleverans24 2024