Thermex Kolfilter .535.21.8300.9


Beställ Thermex Kolfilter .535.21.8300.9 på nätet redan idag. Här har vi samlat mer information om produkten Thermex Kolfilter .535.21.8300.9 inom kategorin Övrigt tillbehör köksfläktar.

Produktinformation

Kolfilter Swindon/Cambridge (A)/Vertical 845 Thermex Kolfilter som kan anvä;ndas fö;r recirkulation tillsammans med Thermex kö;ksflä;ktar Swindon/Cambridge (A)/Vertical 845. .

Se gärna också

Thermex Plasmexfilter.536.99.1717.9

Plasmexfilter med monteringslå;da Thermex

Plasmafilter med monteringslå;da fö;r inbyggnad i skå;p. Nä;r luften passerar genom ett Plasmex®-filter på;verkas luftpartiklerna av en elektronisk laddning så; att de lä;ttare få;ngas upp av plasmafiltrets kolfilterdel. Det betyder att luften som returneras till kö;ket ä;r renad frå;n matos till 96,5 %. Det gö;r plasmafiltret dubbelt så; effektivt som ett vanligt kolfilter. Den fö;rvä;ntade livslä;ngden fö;r ett Plasmex®-filter ä;r upp till 10 å;r. Det ä;r ca 20 gå;nger lä;ngre ä;n ett vanligt kolfilter.

Läs mer