Sidan innehåller annonslänkar

Fuji Electric Hokuo 14 KMCEN

Hög kvalitet Hög kvalitet
Pressade priser Pressade priser
Brett utbud och sortiment Brett utbud

Produktinformation

Luftvä;rmepump Hokuo 14 KMCEN Fuji Electric Specialdesignad fö;r nordiskt klimatFuji ElectricHokuo ä;r en komplettluftvä;rmepumpspecialdesignad fö;r den nordiska marknaden och behoven av vä;rme och kyla i vå;rt klimat. Den kombinerar modern, på;litlig och effektiv teknik med prisbelö;nt och elegant design.

Hokuo har extremt god energieffektivitet ä;ven vid lå;ga utomhustemperaturer. Hokuo ä;r designad fö;r att motstå; extrema vä;derfö;rhå;llanden och nominell vä;rmekapacitet garanteras ä;nda ner till -15 °C.

Vä;rmedrift garanteras ner till -30 °C. Hokuo 14 ä;r lä;mplig fö;r stora hus, lokaler, garage och liknande.

Prisbelö;nt och slimmad designHokuos prisbelö;nta design gö;r den lä;ttplacerad i moderna hem. Inomhusdelens lå;ga hö;jd, endast 270 mm, gö;r den också; optimal vid utbyte av gamla vä;rmepumpar.

Den intelligenta fjä;rrkontrollen ger mä;ngder av smarta instä;llningsmö;jligheter, bland annat bä;ttre temperaturkontroll med halvgradsintervall. Inbyggt WiFi och appstyrningVia den inbyggda WiFi-modulen styrs vä;rmepumpen enkelt med en app via din smartphone.

Hokuo har miljö;vä;nliga R32 som kö;ldmedium, vilket har lä;gre klimatpå;verkan och sparar mer energi. Energieffektiv och tystgå;endeTrots den slimmade designen rymmer Hokuo avancerad teknik så;som hö;gdensitets- och flerskiktsvä;rmevä;xlare samt en mycket effektiv korsflö;desflä;kt, vilket bidrar till vä;rmepumpens energieffektivitet.

Hokuo 14 ger mycket vä;rme ä;ven under kalla dagar och har ett imponerande SEER på; 7.3 och SCOP på; 4.6. Hokuo kan också; stä;llas in fö;r +10°C underhå;llsvä;rme med ett enkelt knapptryck.

Fö;rutom en optimal luftströ;msspridning ger de nya precisionsbladen i flä;kthjulet en mycket lå;g ljudnivå;. Effektiv kaminfunktionHokuo ä;r utrustad med en energibesparande kaminfunktion, som aktiveras vid installation, och som samarbetar med din ö;ppna spis eller kamin.

Det innebä;r att flä;kten fortsä;tter att cirkulera vä;rme frå;n en extern vä;rmekä;lla, till exempel en kamin, ä;ven nä;r den instä;llda temperaturen på; vä;rmepumpen har uppnå;tts. Installation av luftvä;rmepumpAv hä;nsyn till miljö;n ä;r det inte tillå;tet att sjä;lv installera sin luftvä;rmepump.

Luftvä;rmepumpar anvä;nder ett speciellt kö;ldmedium som kan bidra till vä;xthuseffekten och skada ozonskiktet om det skulle lä;cka ut eller slä;ppas ut i atmosfä;ren. Av den anledningen må;ste luftvä;rmepumpar enligt lag installeras av ett fö;retag som har kylcertifikat och av en installatö;r med personligt kylcertifikat.

Det innebä;r att din Elon-butik må;ste se till att det efterfö;ljs nä;r du kö;per din luftvä;rmepump hos oss, bå;de via elon.se och direkt i butik. Givetvis kan vi hjä;lpa dig med den installationen.

Vid kö;p på; elon.se så; skickas din luftvä;rmepump till en Elon-butik som kan hjä;lpa dig med att boka/utfö;ra en godkä;nd installation. Fö;r att kunna hä;mta ut denna luftvä;rmepump frå;n butiken så; behö;ver du antingen boka installation av den lokala Elon-butiken eller uppge din installatö;rs certifieringsnummer vid upphä;mtning av produkten.

Inspiration

Här kan du fördjupa dig i en mängd olika ämnen, från nyheter och trender till tips och råd inom en rad olika områden. Vårt mål är att erbjuda högkvalitativt innehåll som inspirerar, informerar och utbildar våra läsare. Läs vidare för att upptäcka spännande ämnen och få inspirationen till att vidga era vyer.

Klicka här för mer inspiration

© Matleverans24 2024