Sidan innehåller annonslänkar

Bosch SPV2IKX10E

Hög kvalitet Hög kvalitet
Pressade priser Pressade priser
Brett utbud och sortiment Brett utbud

Produktinformation

Inbyggnadsdiskmaskin SPV2IKX10E Bosch Bosch SPV2IKX10E ä;r en smal (45 cm) diskmaskin fö;r inbyggnad med kö;kslucka. Du kompletterar sjä;lv med en snickerilucka i samma design som resten av dina kö;ksluckor.

ExtraDry ä;ven dina plastfö;remå;l blir helt torraPlastgods fö;rblir ofta blö;ta i diskmaskinen nä;r disken ä;r klar. Det ä;r dä;rfö;r Bosch-diskmaskinerna har ExtraDry-program.

Det hö;jer temperaturen i slutskö;ljningen och fö;rlä;nger torktiden. På; så; vis blir till och med plastsaker som t.ex.

nappflaskor och picknickserviser riktigt rena och helt torra. Rä;tt rekommendationer fö;r jobbetEasyStart rekommenderar rä;tt diskprogram.

Det enda du behö;ver gö;ra ä;r att ange typen av disk, mä;ngd och nedsmutsningsgrad. Du slipper rä;kna ut vilket program som passar dina behov bä;st.

Dina hushå;llsapparater fö;rstå;r digMed Home Connect kan du njuta av friheten du få;r med dina anslutna hushå;llsapparater. Dra fö;rdel av HomeConnects samarbetsnä;tverk och lå;t dig inspireras av dina Wifi-anslutna produkter.

Diskmaskinen rä;knar å;t digAtt diskmaskinstabletterna tar slut ä;r det sista du vill nä;r du behö;ver ren disk. Tab Counter på; Home Connect-appen rä;knar din konsumtion och informerar dig med en push-notis nä;r du har fem tabletter kvar.

Diskmaskinen som hå;ller dig uppdaterad.Om du vill kan du få; push-aviseringar i din mobil så; att du alltid har all aktuell information. I din Home Connect-app hittar du aktuell programstatus fö;r diskmaskinen och du har tillgå;ng till all information.

Din favoritfunktion med endast en knapptryckningFå; ut det mesta av din anslutna diskmaskin och gö;r livet enkelt. Med din favoritfunktion kan du stä;lla in de program och de alternativ som du anvä;nder mest och gö;ra dem till din favorit.

Den programmerade instä;llningen kan startas via Home Connect-appen eller direkt på; maskinen. Detta betyder att du till exempel kan kombinera alternativet ExtraDry med programmet Eco 50° och starta maskinen med en knapptryckning.

InfoLight – en rö;d ljuspunkt som visar att disken ä;r igå;ngEn rö;d punkt projiceras på; golvet framfö;r maskinen fö;r att visa om diskprogrammet kö;rs eller om det ä;r klart. AquaStop skyddar mot vattenlä;ckorVi bryr oss om din disk och din sä;kerhet.

AquaStop Systemet bestå;r av en dubbel matningsslang som har en mekanisk ventil. Om sensorn upptä;cker ett lä;ckage stannar diskmaskinen automatiskt och pumpar ut vattnet.

Vi erbjuder skydd mot vattenskador under hela maskinens livslä;ngd. ActiveWater mindre vatten, mindre energi, mer effektBoschs innovativa ActiveWater-teknologi maximerar effekten fö;r att producera enastå;ende resultat samtidigt som man skyddar miljö;n.

En teknik som sparar vatten och energi genom optimerad filterteknologi, snabb uppvä;rmning och en kraftfull pump. EcoSilence Drive tystare diskningAtt hå;lla huset rent kan vara svå;rt.

Att hå;lla det tyst kan ibland kä;nnas omö;jligt. Vå;ra diskmaskiner med EcoSilence levererar hö;gpresterande rengö;ring med lå;g ljudnivå;.

EcoSilence Drive ä;r utrustad med en borstlö;s, energibesparande motor som minskar friktionsbullret, vilket ger en mycket jä;mnare och tystare drift. 10 å;rs rostgarantiVi har utvecklat en speciell behandling och produktionsprocess som passar till de material som anvä;nds inuti vå;ra diskmaskiner.

Som ett resultat så; ger vi 10 å;r rostgaranti, vilket gä;ller alla vå;ra diskmaskiner. Garantin gä;ller fö;r diskmaskiner kö;pta efter 01.01.2012.

Doseringsassistent – 100% upplö;st diskmedel ger optimalt diskresultatDoseringsassistenten gö;r disken renare och diskningen tystare. Nä;r luckan fö;r diskmedlet ö;ppnas hamnar det direkt i en speciell behå;llare i den ö;vre korgen.

Dä;r kommer spolarmen å;t att lö;sa upp diskmedlet på; bä;sta sä;tt. Automatiska program du behö;ver inte lä;ngre gissa nä;r du diskarOlika diskmedel krä;ver olika instä;llningar.

Att vä;lja fel program slö;sar inte bara tid, utan också; vatten och energi. Bosch automatiska program reglerar vattentemperaturen och skö;ljtid under disk fö;r bä;sta mö;jliga resultat.

Det innebä;r att du endast anvä;nder så; mycket vatten och energi som behö;vs fö;r ett perfekt resultat. Rä;tt diskprogram varje gå;ng - med ett knapptryck. .

Inspiration

Här kan du fördjupa dig i en mängd olika ämnen, från nyheter och trender till tips och råd inom en rad olika områden. Vårt mål är att erbjuda högkvalitativt innehåll som inspirerar, informerar och utbildar våra läsare. Läs vidare för att upptäcka spännande ämnen och få inspirationen till att vidga era vyer.

Klicka här för mer inspiration

© Matleverans24 2024