Sidan innehåller annonslänkar

ZZ Sensitive Cleansing Emulsion


Beställ ZZ Sensitive Cleansing Emulsion på nätet redan idag. Här har vi samlat mer information om produkten ZZ Sensitive Cleansing Emulsion inom kategorin Skönhet.

Produktinformation

Effekt och hudvänlighet är vetenskapligt bekräftade. 100% fri från konserveringsmedel, dofter och syntetiska färgämnen.

Se gärna också

Herstat

För vad används Herstat? Herstat salva används för att snabbt lindra symtom vid munsår orsakade av herpes simplex virus, och har både en barriärbildande och uppmjukande effekt. Hur skall Herstat användas? Herstat salva skall påföras när de första symtomen och tecknen på munsår börjar kännas. Salvan kan strykas på så ofta som behövs. För bästa resultat bör Herstat påföras varannan timme eller minst 5 gånger dagligen på det utsatta / skadade området. Tvätta alltid händerna efter beröring av munsåret för att undvika att infektionen sprids. Produkten kan i sällsynta fall orsaka hudirritation. Pröva innan full behandling påbörjas. Om hudutslag uppstår skall behandlingen avbrytas. Produkten skall inte användas i eller kring ögonen. Vilka bieffekter kan Herstat orsaka? En allergisk reaktion (kontaktdermatit) mot någon ingående beståndsdel kan i sällsynta fall uppträda. Avbryt behandlingen om en irritation eller hudrodnad uppstår. Kontakta läkare (eller sjukvårdspersonal) ifall problemen kvarstår. När skall Herstat salva inte användas? Herstat salva skall inte användas vid känd överkänslighet mot någon av de i salvan ingående substanserna (se punkt 7 för ytterligare information). Hur skall Herstat salva förvaras? Herstat salva förvaras vid högst 25° C. Den skall användas före utgångsdatum, som finns angivet på ytterförpackningen och på tubens ände. Herstat salva skall förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Denna bipacksedel uppdaterades senast 2011-05

Läs mer