Thermex Kolfilter till Vertical 500


Beställ Thermex Kolfilter till Vertical 500 på nätet redan idag. Här har vi samlat mer information om produkten Thermex Kolfilter till Vertical 500 inom kategorin Övrigt tillbehör köksfläktar.

Produktinformation

Kolfilter till Thermex Vertikal 500.Passar till 102433.2 st filter i fö;rpackningen. Flä;ktarna krä;ver två; stycken filter.

Se gärna också

Thermex Plasmexfilter.536.99.1717.9

Plasmexfilter med monteringslå;da Thermex

Plasmafilter med monteringslå;da fö;r inbyggnad i skå;p. Nä;r luften passerar genom ett Plasmex®-filter på;verkas luftpartiklerna av en elektronisk laddning så; att de lä;ttare få;ngas upp av plasmafiltrets kolfilterdel. Det betyder att luften som returneras till kö;ket ä;r renad frå;n matos till 96,5 %. Det gö;r plasmafiltret dubbelt så; effektivt som ett vanligt kolfilter. Den fö;rvä;ntade livslä;ngden fö;r ett Plasmex®-filter ä;r upp till 10 å;r. Det ä;r ca 20 gå;nger lä;ngre ä;n ett vanligt kolfilter.

Läs mer

Från kunskapsbanken

Kosttillskott

Kosttillskott är livsmedel med syfte att komplettera den vanliga maten och kan innehålla exempelvis vitaminer, mineraler, fetter, proteiner och kolhydrater. Kosttillskott bör endast användas vid bristande intag av särskilda näringsämnen. Kosttillskott är vanligt bland idrottare och tyngdlyftare då behovet av vissa mineraler och protein ökar. Det bör endast innehålla ämnen som finns i kost för att kunna tituleras kosttillskott. När det gäller kosttillskott i form av multivitamintabletter är det inte fastställt huruvida de har någon verkan eller effekt på en välnärd individ som i övrigt äter en balanserad och varierad kost. Vissa studier antyder att de har en svag positivt effekt, andra studier visar att de inte har någon effekt över huvud taget, medan andra studier visar på en skadlig effekt.[källa behövs]På senare tid[när?] har begreppet i folkmun breddats till att även inbegripa mer eller mindre avancerade preparat framställda på syntetiskt väg. Huruvida dessa är kosttillskott eller inte är en tolkningsfråga.