Thermex KF56 kolfilter


Beställ Thermex KF56 kolfilter på nätet redan idag. Här har vi samlat mer information om produkten Thermex KF56 kolfilter inom kategorin Övrigt tillbehör köksfläktar.

Produktinformation

Thermex kolfilter som filtrerar bort stora mä;ngder matos.Passar till Decor 941 ochManchester K501 60 (krä;ver bara ett filter). Innehå;ller ett kolfilter per fö;rpackning.Tä;nk på; att flä;ktarna krä;ver två; stycken filter.

Se gärna också

Thermex Plasmexfilter.536.99.1717.9

Plasmexfilter med monteringslå;da Thermex

Plasmafilter med monteringslå;da fö;r inbyggnad i skå;p. Nä;r luften passerar genom ett Plasmex®-filter på;verkas luftpartiklerna av en elektronisk laddning så; att de lä;ttare få;ngas upp av plasmafiltrets kolfilterdel. Det betyder att luften som returneras till kö;ket ä;r renad frå;n matos till 96,5 %. Det gö;r plasmafiltret dubbelt så; effektivt som ett vanligt kolfilter. Den fö;rvä;ntade livslä;ngden fö;r ett Plasmex®-filter ä;r upp till 10 å;r. Det ä;r ca 20 gå;nger lä;ngre ä;n ett vanligt kolfilter.

Läs mer